Advarer mot Statkrafts Agder-kjøp

Det er bedre med nasjonalt kraftmonopol enn et «fritt marked» som ikke fungerer. Det er Statistisk sentralbyrås advarsel mot Statkrafts oppkjøp i Agder Energi.