Lover rask behandling for Egersund

Gunnar Kvassheim lover rask behandling av søknaden fra Kværner Egersund om fritak fra permitteringsreglene.