Halvparten av unge uføre er psykisk syke

50,7 prosent av uføretrygdede under 40 år har en psykisk lidelse som hoveddiagnose.