Labert sør i Nord- sjøen

Nesten ingen søknader er kommet inn om å få lete etter olje og gass lengst sør i Nordsjøen.