Oljemiljøer kan forsvinne

— Hvis det ikke skjer en økning i aktivitetsnivået i Norge, får viproblemer med å holde mange hundre eksperter på seismikk ogkartlegging sysselsatt i Norge.