- Barentshavet robust mot oljesøl

— Å framheve Barentshavet som et spesielt sårbart område blir helt feil. Dessuten er olje et naturprodukt som naturen kan håndtere.