Gråsonen tvinger fram olje- og gass-samarbeid

De omstridte områdene i Barentshavet kan bli brekkstangen for et norsk-russisk petroleumssamarbeid. Russerne tror området inneholder verdens største gassfelt, og vil inn i løpet av fem år.