Kraftig prispress nedover i EU

Prisene i EU skal ned, ned, ned! Det er hovedkonklusjonene ianalyser som blant annet skal legge til rette for at Sverige bliret euro-land.