Kaibyggerne i Rennesøy

Brygger og Kaier AS trenger større armslag. Firmaet får trolig lov til å kjøpe en 30 mål stor sjøtomt, like ved ferjekaien på Hanasand.