Tilsynet sitter på gjerdet

«En ren personalsak», mener Sandnes Sparebank om direktøren sommåtte gå. — Det har vi tatt til etterretning, sier Kredittilsynet.