Får taretråle i nye vernesoner

To havområder på rundt 80 kvadratkilometer utenfor jærkysten blirinnlemmet i Jærstrendene landskapsvernområde. Regjeringen tillatertaretråling i det meste av de nye vernearealene i sjøen.