Rekordhøy miljøbot til Statoil

Statoil er ilagt en av norgeshistoriens aller høyeste miljøbøter. To millioner kroner lyder boten på som Økokrim ilegger Statoil for ulovlig utslipp av urenset frostvæskeholdig vann.