Gjødsel i borehull skal stanse farlige kjemikalier

Statoil sender gjødsel-stoff ned i reservoaret på Gullfaks i stedet for giftige kjemikalier for å hindre giftgass og rust.