Teknisk Divisjon på Sola rammes i neste omgang

Braathens Tekniske Divisjon på Sola blir neste avdeling som rammesav omorganisering i Braathens. Faren for nedbemanning er dermedaktuell også for de 600 som arbeider innen de høyt kvalifisertetekniske tjenester i det SAS-kjøpte flyselskapet.