Renteøkning og varslet innstramming

Norges Bank setter opp renta med 0,5 prosentpoeng. Bankensinnskuddsrente blir dermed 7 prosent, mens dagslånsrenta blir 9prosent.