A-pressen kjøper seg inn i Pravda

A-pressen kjøper 25 prosent av aksjene i Komsomolskaya Pravda (KP), Russlands største riksdekkende avis.