Aviser med store tap etter journaliststreiken

Oslo-journalistene møtte streikelederne sine med jubel og applausfredag etter at journaliststreiken var over. Men aviser ogmediebedrifter har lidd milliontap på grunn av streiken.