- Kortere arbeidstid styrker norsk sokkel

Kort arbeidstid og høy lønn har økt norsk sokkels konkurransekraft,sier Nopef som svar til påstand om det motsatte.