Oljevedtak gjennomføres i ekspressfart

Oljeminister Olav Akselsen jobber på høygir med å settekompromisset om oljepolitikken ut i livet. SDØE-andeler til godtover 100 milliarder selges i løpet av mai.