Oppsigelser i Scandinavia Online

En firedel av de 274 ansatte i Scandinavia Online mister jobben på grunn av selskapets dårlige resultater. Det innebærer at om lag 25 ansatte i den norske avdelingen blir oppsagt.