Færre ledige i Rogaland

Arbeidsløysa auka i Rogaland og landet under eitt frå juni til juli. Men det er færre ledige nå enn på same tid i fjor.