Torskens skjebne avsløres i sommar

Før sommarferien skal konklusjonane vera klar. Blir heiletorskebestanden i Nordsjøen øydelagt av forureining fråoljeindustrien?