Gamle spøkelser gir minusresultat for Aker Kværner

Industrikonsernet Aker Kværner kan glede seg over betydelig ordreinngang og økt overskudd i de fleste enheter i 2003. Men det konsernsjef Helge Lund kaller «gamle spøkelser» fører til ei bunnlinje i minus.