Skatte­systemet gjør de rike rikere

De rikeste betaler omtrent ikke skatt. Grotesk, mener skatteprofessor.