• Hans E. H. Jacobsen

Tjener på regn - prisen opp

Rekordnedbøren er gull verdt for kraftprodusentene. Men kraftprisene du og jeg må betale, kan gå opp i desember.