Dyrere å leie hyttetomt

Lov om tomtefeste står for fall. I mellomtiden øker prisene.