Nopef skeptisk til sammenslåing

En sammenslåing av Hydro og Statoil vil kun føre til lavere kostnader, og ikke ha positiv effekt for aktiviteten på norsk sokkel. Det mener Nopef.