Gjedrem demper renteforventninger

Renta vil fortsette å synke. Men sentralbanksjef Svein Gjedrem gir ingen signaler om at store kutt er i vente.