Norges Bank setter ned rentene

Norges Bank setter ned innskudds— og lånerentene overfor bankene med 0,5 prosentpoeng.