Utvikler ny oljelense

Kontrakt: Oljeselskapet Norsk Agip inngår kontrakt med Nofi Tromsø AS om støtte til prosjekt for videreutvikling av en ny generasjon oljelense for mer effektiv oppsamling av oljesøl til havs og langs kysten.