Strid om streik

Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) har varslet plassoppsigelse for sine 33 medlemmer på riggen «Transocean Arctic» fra 10. september 2004.