Q-meieriene må kutte, bønder murrer

Q-meieriene er fortsatt et tapssluk for Kavli. Både bønder og forbrukere vil få merke varslede innsparinger og mottiltak.