Kjemper for levebrødet i ettermiddag

Det tunge vedlikeholdet på Sola og det lette på Gardermoen. Med dette forslaget håper ansatte på fly— verkstedet på Sola å berge arbeidsplassene.