1888-ansatte slår driftsselskapet konkurs

Fredag ble driftsselskapet til Opplysningen 1888 AS begjærtkonkurs. Grunnlaget er blant annet krav om feriepenger.