- Ikke bruk tallene til å fremme kutt

Utdanningsdirektør Svein Helgesen i Rogaland advarer mot å bruke tall som viser manglende sammenheng mellom ressursbruk og karakterer, som argumentasjon for å kutte i skolebudsjettene.