Regjeringen foreslår regler for krysseierskap i medier

Regjeringen vil endre reglene for eierskap i mediene, men åpner ikke for at Schibsted-konsernet skal kunne vokse i alle medier samtidig.