700 mill. fra Karmøy årlig

Hydro har i gjennomsnitt hentet 700 millioner i overskudd ved aluminiumsverket på Karmøy de siste 15 årene.