Kontrollsentral Sør legges til Sola

Administrasjonen i Avinor anbefaler at Kontrollsentral Sør leggestil Sola. Alle de tre lokaliseringsalternativene — Sola, Røyken ogVærnes - tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Sola foretrekkesfordi det er det økonomisk mest fordelaktige alternativet.