Vet lite om tvungen pensjon

Anslagsvis 6000 småbedrifter i Rogaland mangler kunnskap om tjenestepensjon og de økonomiske konsekvensene for bedriften. Neste år blir ordningen obligatorisk.