Oljeleverandør i havvind-samarbeid med Ørsted

Ørsted, Fred. Olsen Seawind og Hafslund E-Co vil samarbeide om flytende havvind med verftsselskapet Rosenberg Worley.

Rosenberg Worley driver verft på Buøy i Stavanger. Bildet viser Jotun A-skipet.
Publisert: Publisert:

Mange aktører har vist interesse for å bygge ut havvind i Norge, inkludert Equinor, BP, Shell, Vattenfall, Ørsted, Fred. Olsen Renewables og Aker Offshore Wind.

I fjor skrev E24 at danske Ørsted gikk sammen med Fred. Olsen Seawind og Hafslund Eco for å kjempe om konsesjoner på 4,5 gigawatt. Det skal bygges bunnfast havvind i området Sørlige Nordsjø 2 og flytende havvind i området Utsira Nord.

Ørsted, Fred. Olsen Seawind og Hafslund E-Co samarbeider gjennom selskapet Blåvinge.

Nå melder Blåvinge om et samarbeid om flytende havvind med oljeleverandøren Rosenberg Worley, som driver verft på Buøy i Stavanger.

De ønsker å utvikle planer for flytende havvind i stor skala i Norge med norske leverandører i ryggen. En eventuell større satsing på flytende havvind vil kunne gi mange jobber i byggefasen, mener de.

– Med dette samarbeidet demonstrerer Blåvinge hvordan det er mulig å bygge opp norske leverandørkjeder til havvindindustrien, sier Finn Bjørn Ruyter, Konsernsjef i Hafslund Eco, ifølge en melding.

«Dersom Blåvinge får konsesjon til å utvikle flytende havvind på Utsira Nord, er det store investeringer som skal gjøres, blant annet i forbindelse med bygging av fundamenter til flytende havvindparker», skriver selskapene i meldingen.

– Fred. Olsen Seawind, Hafslund Eco og Ørsted har unik kompetanse og erfaring innen havvind, kraftmarked og marine operasjoner. Deres soliditet og kredibilitet gjør dem til den perfekte partner i vår ambisjon om å bli en ledende leverandør til havvindindustrien, sier Jan Narvestad i Rosenberg Worley ifølge meldingen.

Ørsted satser i Norge med Fred. Olsen og Hafslund: – Potensialet for havvind i Norge er enormt

Ett havvindanlegg under bygging

Norge jobber fortsatt med å få i gang konsesjonsprosessen for havvind, men Equinors Hywind Tampen-prosjekt for flytende havvind er under utbyggging.

Dette anlegget skal sikre strøm til feltene Gullfaks og Snorre og supplere lokal gasskraftproduksjon på plattformene.

Det er Aker Solutions som har fått jobben med å støpe de 11 flytende betongfundamentene til Hywind Tampen, noe som skjer på Dommersnes i Vikebygd i Vindafjord.

Vindturbinene skal leveres av Siemens Gamesa, og fundamenter og turbiner skal etter hvert kombineres på Wergeland Base i Gulen i Vestland fylke, før de slepes på plass på sokkelen.

Equinor vant ikke frem i havvindauksjoner: – Vi ser høy betalingsviljeMener myndighetene er for trege på havvind: - Risikerer å bli en importør fremfor eksportørEquinors gigantprosjekt i havvind har nådd en milepæl
Publisert: