Eksportverdien av norsk strøm mer enn tredoblet siden i fjor

Det norske handelsoverskuddet stiger i juni takket være høye priser på norske eksportvarer som olje og gass, strøm, fisk og metaller. Svakere kronekurs trekker både eksport og import opp.

Høye priser på Norges eksportvarer gir kraftig økning i landets inntekter og sikrer et solid handelsoverskudd.
Publisert: Publisert:

Handelsbalansen (overskuddet) steg til 87,5 milliarder kroner i juni, en oppgang på 249 prosent fra samme tid i fjor, ifølge SSB.

Måneden før endte handelsoverskuddet på 87 milliarder kroner, som var den andre måneden på rad med nedgang etter rekorden på 138 milliarder som ble satt i mars.

Handelsbalansen viser hvor mye vi eksporterer minus hvor mye vi importerer. Når vi eksporterer mer enn vi importerer, får vi et handelsoverskudd.

Den totale eksportverdien i juni utgjorde 176,6 milliarder kroner, en økning på 78 prosent mot juni i fjor. Oppgangen er sterkt drevet av høyere priser på olje og gass, som påvirkes av krigen i Ukraina.

– Oppgangen er sterkt drevet også av andre viktige eksportvarer som fisk og metaller, sier SSBs seniorrådgiver Maren Hestetun Gruben i en pressemelding.

Handelsbalansen

Hjulpet av svakere krone

Vareimporten øker med 20 prosent fra juni i fjor og endte på 89 milliarder kroner, som likevel er litt under toppnivået fra mars. Dette ga et handelsoverskudd på 87,5 milliarder, som er mer enn tredobbelt mot samme periode i fjor.

– Den norske kronen har svekket seg den siste tiden. Det betyr at importerte varer blir dyrere, mens vi får bedre betalt for eksportvarene. Det forklarer deler av oppgangen både i eksport- og importverdien, sier Gruben.

I juni var kronekursen 4 prosent svakere enn på samme tid i fjor.

Gassprisen

Kraftig prisvekst på gass

Eksportverdien for naturgass økte med 21 prosent til 75,8 milliarder kroner fra mai til juni, og er mer enn tredoblet fra juni i fjor.

– Gassprisene gikk kraftig opp i mars og falt i april og mai. I juni gikk prisene opp igjen, hele 27,7 prosent fra mai. Økningen hadde sammenheng med Russlands kutt i gassleveranser til Europa, forklarer SSBs Gruben.

Oljeprisen har også økt den siste tiden på grunn av sanksjoner og redusert eksport av russisk olje.

– I juni var eksportprisen for norsk råolje rekordhøye 1131 kroner fatet. En svekket krone mot dollar forsterket prisøkning målt i norske kroner, sier Gruben.

Mer enn tredoblet verdi på strømeksport

Fastlandseksporten økte med 20 prosent sammenlignet med juni i fjor og endte på 57 milliarder kroner, blant annet trukket opp av prisoppgang på en rekke viktige eksportvarer, deriblant fisk, elektrisk kraft, og metaller.

– Størst oppgang var det i verdien for fiskeeksporten. I juni utgjorde eksporten av fisk 11,9 milliarder kroner og økte 36,7 prosent sammenlignet med juni fjor. En stor del av oppgangen skyldes rekordhøye priser på norsk oppdrettslaks, sier Gruben.

Strømprisene er fortsatt høye og holdes oppe av lav vannstand i magasinene og høye kraftpriser i Europa.

I løpet av juni ble det eksportert 2,7 TWh til 4,2 milliarder kroner. Det er samme mengde som juni i fjor, mens eksportverdien mer enn tredoblet seg.
Eksportverdien en av aluminium er også mye høyere i år enn i fjor og skyldes svært høye priser, som fra juni i fjor har økt 65 prosent.

Her finner du tallene hos SSB
Publisert: