Skatteliste-toppenes selskaper fikk millioner i kontantstøtte

Bedriftene deres fikk krisestøtte av staten for å overleve pandemien. Flere av dem er fortsatt like rike som før – eller enda rikere.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 402 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Noen av Norges rikeste menn og kvinner eier selskaper som fikk kontantstøtte fra staten i 2020 på grunn av pandemien. Flere av dem økte formuen, og tjente mer i 2020 enn året før.

Det viser en gjennomgang der E24 har sett på skattelistene, og formues- og inntektsutviklingen til bedriftseiere som fikk kontantstøtte i 2020.

E24 har sett nærmere på tre av konsernene som både er eid av noen av Norges rikeste personer, og fikk kontantstøtte i 2020: Et fergeselskap som fikk et katastrofeår, en eiendomsinvestor og milliardær som tilbakebetalte deler av støtten, og et konsern i oljenæringen som endte året med et solid overskudd.

– Rom for utbytte

Oljegründer Ståle Kyllingstads konsern IKM Gruppen hadde et godt år i 2020. De leverte et resultat på 185 millioner kroner. Styret oppsummerte året med at de var «meget fornøyd med resultatet for 2020».

Konsernet med 2.300 ansatte leverer tjenester til petroleumsnæringen, og har hovedkontor på Sola i Rogaland.

Kyllingstad, som eier 97 prosent av aksjene, suste selv inn høyt oppe på skattelistene for 2020. Han hadde en inntekt på 56 millioner kroner i ligningen for 2020. Ligningsformuen hans steg med over 100 millioner kroner fra 2019, til 308 millioner.

I 2021 er formuestallene i skattelistene påvirket av at Solberg-regjeringen økte verdsettelsesrabatten for aksjer. Rabatten gjør at ligningsverdien for aksjer er lavere enn før.

Ti av Kyllingstads IKM-selskaper fikk til sammen 17 millioner kroner i kontantstøtte i 2020. Åtte av disse ti bedriftene endte 2020 med overskudd.

– IKM går godt, så det var rom for utbytte. Og jeg trenger mye av pengene til private forpliktelser, sa Kyllingstad til E24 da skattelistene ble offentliggjort.

Kontantstøtteordningen ble innført i april 2020, etter at landet stengte ned. Ordningen skulle redde norske arbeidsplasser, og forhindre unødvendige konkurser.

Politikerne som innførte ordningen, hevder den har fungert. De har vist til at norsk økonomi har klart å hente seg inn raskt, etter de første, store nedstengingene. Samtidig mener kritikere at ordningen har favorisert eiere av store bedrifter, og flyttet for mye risiko fra næringslivet over på staten.

Uenig i kritikken

Kyllingstad er ikke enig i kritikken om at kontantstøtten i realiteten er støtte til bedriftseierne:

– Kritikken er ganske uberettiget for 95 prosent av tilfellene. Jeg kan ikke svare for alle, men selskapene jeg kjenner til som har fått kontantstøtte, har fått det fordi det var en nødvendighet.

Han forteller at for bedriftene han eier gikk det stort sett greit i 2020. Noen av bedriftene forbedret også årsresultat i 2020 mot året før.

– Noen av bedriftene har også gjort det betydelig dårligere. Alle de bedriftene som fikk støtte gjorde det fortjent – fordi de trengte det. Dermed trenger ikke kostnadskuttene være så store, legger han til.

– Har dere vurdert å tilbakebetale støtte for selskaper som endte med overskudd?

– Nei, det har jeg ikke.

– Hvorfor har det ikke vært en vurdering?

– Jeg betaler, og samfunnsregnskapet viser at IKM med sine ansatte betaler, mellom en og halvannen milliard i skatter og avgifter. Hvis det er noe som kommer den andre veien syns jeg det er helt greit. Vi hadde også bedrifter som gikk dårlig, og som fikk de pengene.

Eiendomsmilliardær tilbakebetalte støtte

Edgar Haugen er eneste eier i eiendomsselskapet Ragde Eiendom. I 2020 hadde de driftsinntekter på over 2,2 milliarder kroner, og et overskudd på over 1 milliard kroner.

Konsernet fikk støtte for å kompensere for inntektsfall hos flere av hotellene sine i Oslo.

– Vi tapte vel 30–40 millioner kroner på hotellene våre i fjor, selv etter å ha fått støtte. Da syns vi det var fair og greit å be om støtte. Det skal sies at det ene selskapet har gått så bra i år at vi har valgt å betale tilbake støtten vi fikk for det, sier Edgar Haugen til E24.

– Hva var grunnen til at dere betalte tilbake?

– Vi fikk regnskapet for tredje kvartal for Gardermoen Airport Hotel. Vi syns det var såpass bra at vi ville betale tilbake, også for å slippe kritikk fra sånne som deg da. Og vi syns det var fair.

Haugen opplyser at de tilbakebetalte 2,9 millioner kroner i 2021.

– Jeg syns det er bra at det blir gitt støtte til de som trenger det. Jeg tenker man kanskje burde gitt litt mer til restaurantbransjen, for jeg forstår at der er det helt svartedauden. Men det er ikke lett å treffe alle når du skal hjelpe de som trenger det.

Haugens ligningsformue steg kraftig i 2020, fra 568 millioner året før til 2,8 milliarder kroner.

Hotellene Saga Hotel Oslo, Saga Hotel Oslo Central og Gardermoen Airport Hotel, som er heleide av Haugen gjennom Ragde Eiendom, fikk til sammen 19,8 millioner kroner fra støtteordningen for næringslivet i 2020.

Rederi fikk hjelp, eierne er like rike

For rederiet Fjord Line ble 2020 et elendig år. Selskapet, som drifter flere fergestrekninger mellom Norge og Danmark, måtte kansellere alle planlagte reiser allerede 17. mars, fem dager etter Norge stengte ned.

I 2020 fikk rederiet 268 millioner kroner i kontantstøtte, og endte med et underskudd på 92 millioner kroner. I 2021 har selskapet fått 165 millioner i støtte.

Milliardæren Frode Teigen fra Egersund eier 52 prosent av Fjord Line. Han opprettholdt formuen i pandemiåret.

Teigens formue var ved utgangen av pandemiåret 1,37 milliarder kroner, mens formuen året før var på 1,36 milliarder.

Andresen-familiens investeringsselskap Ferd er nest største eier av Fjord Line, med 44 prosent.

Ferd-eierne Johan H. Andresen og døtrene Katharina og Alexandra, er henholdsvis på tjueandre-, åttende- og syvendeplass på formuetoppen. Den samlede ligningsformuen deres i 2020 var 13,4 milliarder, ned fra 14,1 i 2019.

Fjord Line skriver til E24 at nedstengingen og reiserestriksjoner har gjort de siste årene særdeles krevende. Rederiet opplyser at eierne til sammen har bidratt med 100 millioner kroner friske penger siden starten av pandemien.

Kristian Eikre i Ferd skriver i en e-post til E24 at Johan H. Andresen, som kontrollerer selskapet, ikke er tilgjengelig for kommentar.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Frode Teigen for en kommentar, men har ikke lykkes.

Stordalens formue falt

Hotellkonsernet Nordic Choice er blant selskapene som har fått mest støtte gjennom pandemien. Petter Stordalens konsern fikk nær 320 millioner kroner av den norske staten i krisehjelp i 2020. I 2021 har konsernet fått 87 millioner kroner til.

Pandemien preget også Stordalens ligning, der hans formue falt med over 200 millioner kroner. Hotellkongen hadde en formue på 676 millioner kroner i 2020.

Videreført med begrensninger

Kontantstøtteordningen ble avviklet i oktober 2021, men blir nå innført igjen på grunn av nye, strenge smitteverntiltak, som særlig rammer hotell-bransjen og utelivet.

Regjeringen har varslet at det denne gangen blir nye regler for ordningen. Det blir begrensninger i muligheten til å ta utbytte, og bedrifter som avslutter året med overskudd, må betale tilbake støtte.

Detaljene i den nye ordningen er ikke klare ennå.

Ordningen som gjaldt fram til oktober 2021 har fått kritikk, blant annet på grunn av E24s kartlegging av hvordan det gikk med bedriftene som fikk kontantstøtte i 2020.

E24 har vist at:

  • Halvparten av bedriftene som fikk støtte, fikk et bedre årsresultat i 2020 enn i 2019.
  • Over halvparten av bedriftene som fikk støtte i 2020, kunne tilbakebetalt hele støttebeløpet og fortsatt unngått tap.
  • Totalt kunne over to milliarder kroner vært tilbakebetalt, uten at selskapene som mottok støtte ville endt i minus.
  • E24s kartlegging har også vist at minst 722 millioner kroner er sendt i utbytte til utenlandske eiere, fra bedrifter som mottok støtte fra den norske staten for å komme seg gjennom pandemien.

Tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) har forsvart ordningen han var med å innføre. Han har tidligere sagt til E24 at ordningen har reddet norske arbeidsplasser, og ga bedriftene trygghet i en tid med enorm usikkerhet.

Publisert: