Julie Brodtkorb og Øystein Olsen kan ikke ha rett begge to. Stortinget må bestemme seg

Mandagens høring om «Tangen-saken» ble en sentralbankslakt av det sjeldne slaget. Stortingets oppgave kan framstå umulig – men selve problemstillingen er egentlig ganske enkel. 

TO MOTSATTE VERSJONER: Representantskapets leder Julie Brodtkorb møtte sentralbanksjef Øystein Olsen på vei til mandagens høring. De to ga helt motsatte virkelighetsoppfatninger.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

La oss først ta følgende hypotetiske problemstilling: En forvalter er på jobbintervju for en underordnet stilling i Norges Bank Investment Management, kjent som Oljefondet. Hen leverer et godt intervju og er solid kvalifisert for jobben. Bortsett fra følgende opplysning: 

- Forresten, jeg har stiftet og eier 43 prosent av et globalt hedgefond verdt mange milliarder kroner, sier kandidaten. 

Ville vedkommende vært en passende kandidat for stillingen? 

Selvsagt ikke. Det ville vært fullstendig i strid med Norges Banks retningslinjer og etiske regelverk. For ikke å snakke om hva det ville betydd for institusjonens omdømme. 

SKAL DE SAMME reglene gjelde for NBIMs øverste ledere? Det åpenbare svaret må være et krystallklart «ja». Slike krav skal være minst like strenge for toppsjefer.

Akkurat det standpunktet redegjorde Julie Brodtkorb klart for i Stortingets åpne høring mandag, på vegne av Norges Banks representantskap. Høringen kom i stand etter representantskapets brev til Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef. 

- Vi konstaterer at det har vært brudd på retningslinjer, regler og lover, sa Brodtkorb under høringen. 

Les også

Full uenighet mellom Brodtkorb og sentralbanksjefen etter høring om Tangen-ansettelsen

DEN FLERE TIMER lange seansen var et sjeldent syn - og avstanden mellom sentralbanksjef Øystein Olsen og representantskapet stor. 

Det sentrale spørsmålet er hvilke interessekonflikter som oppstår når øverste leder for et av verdens største statlige fond også er største eier av et stort hedgefond. 

Tangen skal redusere eierposten i AKO og overlate forvaltningen til andre. Tilstrekkelig avstand, mener Olsen. Men fortsatt ikke nok for Brodtkorb & co: 

- Vår forutsetning var og er at risikoen for interessekonflikter elimineres. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sa hun. 

KRITIKKEN MOT ANSETTELSEN har vært sterk, men møter også motstand. Kristin Clemet har viet store deler av bloggen sin våren 2020 til å kritisere mediedekningen av «Tangen-saken». Men responsen fra Clemet med flere er overraskende lite prinsipiell, og preget av stråmannsargumentasjon.

Dette er strengt tatt ingen Tangen-sak. Nicolai Tangen er så langt vi vet en særdeles dyktig forvalter, leder og investor. Helt sikkert også en hyggelig mann, engasjert kunstsamler og pizzaelsker

Dette handler ikke om man liker Tangen eller ikke. Det er heller ingen (eller veldig få) som mener at han har tatt jobben som oljefondsjef for å manipulere markedet slik at AKO Capital skal tjene på det. Det ville både vært praktisk umulig og neppe særlig lønnsomt. 

Det kjedelige, prinsipielle spørsmålet er om Norge likevel kan ha en oljefondsjef som til syvende og sist fortsatt eier 43 prosent av et stort, globalt hedgefond. 

Spørsmålet vekker naturlig nok internasjonal oppmerksomhet. Neppe fordi Bloomberg er så opptatt av Janteloven. 

STORTINGETS OPPGAVE KAN se umulig ut. Politikerne kan og bør ikke detaljstyre Norges Bank. 

Nettopp derfor utnevnte Stortinget representantskapet, for å føre tilsyn med sentralbanken. Og dette er ikke Julie Brodtkorbs personlige meninger, som hun ofte understreker. Et samlet råd på 15 medlemmer står bak den klare kritikken. Dette kan politikerne ikke se bort fra. 

Samtidig ønsker stortingsflertallet neppe å komme i en situasjon der sentralbanksjef Øystein Olsen må gå. Ei heller ønsker de den ubehagelige oppmerksomheten dersom Nicolai Tangen ikke tiltrer jobben, etter nye og strengere krav til avstand og nedsalg.  

SKULLE DET LIKEVEL skje, er det selvsagt ingen undergang. Nicolai Tangen er åpenbart ikke den eneste i verden som kan lede Oljefondet. 

Ikke minst fordi det for alle praktiske formål er et indeksfond - som i liten grad vil eller kan lykkes med aktiv forvaltning. Langt mindre hedgefondenes kortsiktige shortstrategier. 

TIL SYVENDE OG sist handler dette heller ikke om hva som er behagelig. 

Det handler om at Stortinget og regjeringen må sikre at tilliten til Oljefondets nye toppsjef er 100 prosent udiskutabel. Og så sørge for at de grep som må til, finner sted, på en parlamenterisk forsvarlig måte. Også om det får konsekvenser for hovedstyret, Olsen eller Tangen.

Alternativet er langt mer betenkelig. For ikke å si ubehagelig. 

Publisert: