Statoil og Shell lanserer felles miljø- og energiplan