Ingen minstelønn i Norge

Vi har ikke lovbestemt minstelønn i Norge, men få sommervikarer tjener mindre enn 70 kroner timen.