• Arbeidsledigheten fortsetter å stige. Litt. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Colourbox

SSB: Arbeidsledigheten øker fortsatt

Arbeidsledigheten i Norge var på 4,5 prosent ved utgangen av mars. Det er en økning på 0,2 prosent fra februar, ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSB) ferske statistikk.