• Lars Idar Waage

Rente opp, rente ned, rente opp, opp, opp...

Midt i en uke der det globale finansdyret løp fullstendig løpsk, har kommunikasjonsdirektør Ingrid Schøpp og Sandnes Sparebank like godt ekspandert og åpnet sitt Oslo-kontor.