• Transportøkonomisk institutt foreslår å øke CO2-avgiften på biler slik Regjeringen allerede har innført, i stedet for å øke avgiften på drivstoff. Meek, Tore/SCANPIX

TØI: - Øk avgiften på bilkjøp i stedet

Instituttsjef Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt mener OECD-anbefalingen om å øke drivstoffavgifter vil ha begrenset effekt — og skade turistnæringen.