Hvilket lån passer for deg?

Du låner 1,5 millioner kroner som skal betales ned over 15 år. Nedenfor ser du hva du betaler for lånet når du velger flytende rente som ikke øker, flytende rente som stiger og fast rente bundet i fem og ti år.