Aker Maritime i samarbeid om Norskehavet

Aker Maritime og Reinertsen AS i Trondheim oppretter arbeidsfellesskapet Aker Reinertsen JV for å vinne offshoreoppdrag i Norskehavet. Arbeidsfellesskapet skal satse spesielt på de store kontraktene som nå kommer for oppgraderinger og vedlikehold på offshoreinstallasjonene i dette området.